Snabb leverans / Säkra betalningar / Enkla returer


Välkommen till PralinHuset – ett familjeföretag med en rik historia inom chokladbranschen. Sedan 1996 har vi med passion producerat och sålt utsökta chokladprodukter som förgyllt smaklökar över hela Sverige. Vår resa började med Günter och Mieneke Bea, visionära grundare, som förankrade en kärlek till att skapa läckra chokladprodukter som skulle bli vår arvedel.

Idag blomstrar PralinHuset under den kompetenta ledningen av Annelie, dottern till Günter och Mieneke, samt hennes make, Ahmad Alhallaq. Annelie växte upp med att vara djupt engagerad i konsten att göra choklad, och lärde sig de komplexa teknikerna och hemligheterna från sina föräldrar. Med sin outtröttliga hängivenhet och djupa förståelse för hantverket har hon spelat en central roll i att bevara själen i vår familjs älskade recept.

Ahmad och Annelies resa tog en ödesmättad vändning när de möttes i Dubai för mer än 15 år sedan. Båda förenades av sin gemensamma passion för livsmedels- och service sektorn, och tillsammans inledde de ett bemärkt äventyr som gav dem ovärderlig erfarenhet med ledande internationella företag. Tiden utomlands gav dem insikter i olika kulinariska traditioner och kund inriktade metoder, vilket ytterligare berikade deras kunskap och expertis.

År 2020, drivna av en djupt rotad kärlek till sitt hemland, beslutade Ahmad och Annelie att återvända till Sverige, med sig bar de en skattkista av internationella insikter. Med en gemensam vision att lyfta Pralinhuset till nya höjder lovade de att bygga vidare på den stabila grund som lagts av sina föregångare och blanda den med en nypa innovation.

Deras mål var tydligt - att etablera PralinHuset som en ledande choklad destination, inte bara i Sverige utan över hela Norden. Deras oföränderliga engagemang för att skapa de finaste chokladprodukterna, använda högkvalitativa ingredienser och erbjuda enastående kund upplevelser har varit grundstenarna i vår tillväxt.

På PralinHuset går vår passion för choklad, nötter och konfektyr djupt, och vi strävar efter att skapa glädjefyllda ögonblick för alla choklad och konfektyr älskare. Oavsett om du njuter av våra handgjorda chokladkakor, smakar på våra lena praliner eller upptäcker vårt utsökta choklad, nötter och lakrits sortiment, är varje tugga ett bevis på den hängivenhet och det hantverk som definierar oss.

När vi fortsätter vår resa förblir vi förankrade i vår historia samtidigt som vi omfamnar innovations andan. Vi bjuder in dig att fira vår kärlek till choklad och följa med på en ljuvlig upplevelse som är PralinHuset - där konsten att göra choklad blir en oförglömlig symfoni av smaker.

Välkommen till vårt choklad och konfektyr paradis - FOR CHOCOLATE LOVERS!


___________________________________________________________________________________


Welcome to PralinHuset – a family company with a rich history in the chocolate industry. Since 1996, we have been passionately producing and selling exquisite chocolates, delighting taste buds across Sweden. Our journey began with Günter and Mieneke Bea, the visionary founders, who instilled a love for crafting delectable chocolates that would go on to become our legacy.

Today, PralinHuset continues to flourish under the capable leadership of Annelie, the daughter of Günter and Mieneke, and her husband, Ahmad Alhallaq. Annelie grew up immersed in the art of chocolate-making, learning the intricate techniques and secrets from her parents. With her unwavering dedication and profound understanding of the craft, she has been instrumental in preserving the essence of our family's cherished recipes.

Ahmad and Annelie's journey took a serendipitous turn when they met in Dubai over 15 years ago. Both brought together by their shared passion for the food and service industry, they embarked on a remarkable adventure that saw them gain invaluable experiences with leading international companies. Their time abroad exposed them to diverse culinary traditions and customer-centric approaches, further enriching their knowledge and expertise.

In 2020, driven by a deep-rooted love for their homeland, Ahmad and Annelie decided to return to Sweden, carrying with them a treasure trove of international insights. With a collective vision to propel PralinHuset to greater heights, they pledged to build on the solid foundation laid by their predecessors and infuse it with a touch of innovation.

Their aim was clear - to establish PralinHuset as a premier chocolate destination, not just in Sweden but across the Nordic countries. Their unwavering commitment to crafting the finest chocolates, sourcing the highest-quality ingredients, and providing exceptional customer experiences has been the cornerstone of our growth.

At PralinHuset, our passion for chocolate, nuts and confectionary runs deep, and we strive to create delightful moments for all chocolate and confectionary lovers. Whether you're savoring our handcrafted chocolate bars, indulging in our velvety pralines, or discovering our exquisite chocolate, liquorice and 'nutty' assortments, every bite is a testament to the devotion and craftsmanship that defines us.

As we journey ahead, we remain anchored to our heritage while embracing the spirit of innovation. We invite you to join us in celebrating our love for chocolates and embark on a delectable experience that is PralinHuset - where the art of chocolate-making becomes an unforgettable symphony of flavors.

Welcome to our chocolate and confectionary haven - FOR CHOCOLATE LOVERS!